Att läsa Edith Södergran hög på stilnoct var en upplevelse.